Loading...
Bulut tabanlı Proje Yönetim yazılımımız, tüm ortak ve paydaşlarımızın çizimler, şartnameler, BIM modelleri, sözleşmeler vb tüm dokümanlara hızlı erişimine olanak sağlamaktadır ve doküman dağıtımı, teslim formları, tasarım dokümanları revizyon yönetimi gibi araçlara sahiptir. Proje Yönetimi, maliyet, program, tasarım ve değişikliklerin etkisi gibi Proje’yi etkileyen konulara bütüncül bir bakış açısı sağlar. İş akışı yönetimi, karışıklıkları azaltır, bilgi dağıtımını iyileştirir ve Proje süresince kontrolü arttırır. 

Merkezileşen iletişimle birlikte, Proje Yönetimi daha etkin bir hale gelir. Bilgi talepleri ve sorular dijital ortama aktarılarak kolayca koordine edilip talimat haline getirilir. Talepler, onaylar, gecikme bildirimleri, süre uzatımları vs hepsi tek bir noktadan yönetilir. Kalite ve iş güvenliği konusunda saha faaliyetleri standartlaştırılarak süreçlerin hızlanması, saha denetim süresinin kısalması sağlanır, formlar, prosedürler, kontrol listeleri, kusur tespit formları gibi dokümanlara erişimdeki gecikmelerin önüne geçilir.